استخراج اطلاعات از تونل باد نیازمند کالیبره کردن و استفاده از محاسبات دقیق تر آیرودینامیک است که با توجه به بضاعت موجود د ر کشور تاکنون نتایج قابل اطمینانی از تونل باد بدست نیامده است (به جز مبحث تعیین مرکز آیرو دینامیکی و مرکز جرم بهینه جهت پایداری طولی و برآورد سرعت کمینه (Vmin) به همین منظور پس از اتمام کتابچه ی طراحی و ارائه رسمی آن به معاونت صلاحیت پرواز هواپیمایی کشوری و استعلام از مرکز طراحی و ساخت هواپیمای فوق سبک  ،  مدل پروازی در مقیاس 1/2 این پرنده طی مدت 8 ماه ساخته و بانام دخترم  SHAKIBA آماده پرواز با رادیو کنترل شد .این پرنده جمع شونده بود یعنی بال ها و دم آن جدا شده و هنگام پرواز روی باند مجددا نصب می شد .

                        وزن برخاست پرنده معادل  40kg و طبق ماسبات با موتوری باقدرت 20 hp قابل پرواز بود ،که متاسفانه این موتور در رده ی پرنده های مدل جزو موتور های نادر بوده و تهیه ی اش در آن مقطع زمانی با مشکل همراه بود ،لذا طبق تجربه ی برخی هواپیماسازان Homebuilt دنیا موتور سیکلت دوزمانه YAMAHA250  را با حذف گریبکس و نصب ملخ تغییر کاربری داده و روی پرنده نصب کردیم .

این پرنده روی باند پروازی هواپیماهای مدل تهران (اتوبان قم کیلومتر 7 –ترقوز آباد) در تاریخ 1/4/91  تست های زمینی انجام شد وفقط موفق به بلند شدن روی بالشتک هوا (کمتر از ارتفاع 5 متر ) گردید که نتیجه ی این آزمایش مارا مطمئن به پایداری طولی پرنده و صحیح بودن محاسبات سطح کنترل بالابر ) Elevator) نمود ولی توان این موتور برا ی چیره شدن بر نیروی مقاومت هوا بسیار ضعیف بود (پرنده های دو باله نسبت به همرده های خود با مقاومت حد اقل 1.5 برابر هوا مواجهند .)

بعد از انجام این تست و تحلیل باز خورد صاحب نظران و مشتاقان پروا حاضر در صحنه و همچنین با توجه به درگ بالای پرنده های دوباله و استفاده از تجربه استاد خلبانان باشگاه های هواپیماهای دونفره و اطلاع از فرهنگ عمومی و عدم استقبال مشتریان از پرنده های دو باله طراحی هواپیمای تفریحی AZITA طی مدت 5 ماه کاری اصلاح شده و پرنده به رده ی هواپیماهای تک باله ی کانارد (دم جلو ) تغییر یافت.