روز یکشنبه بیست و سوم فروردین 1394روزنامه ایران صفحات 2و3ویزه نامه ایران بانو را به هواپیمای تفریحی آزیتا اختصاص داد.برای دیدن این صفحات لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.
                                     
                                                     روز نامه ایران ویژه نامه ایران بانو 
دومین برنامه زنده تلویزیونی طراحی و ساخت هواپیمای تفریحی آزیتا نوروز 94 

[                    ]
اولین برنامه زنده تلویزیونی شبکه 3 طراحی و ساخت هواپیمای تفریحی آزیتا


لطفا برای دیدن فیلم روی آن کلیک کنید:


[]