در خرداد ماه سال 98 موفق به ساخت ملخ pusher  برای موتور ROTAX 912 با قدرت 100 hp  شدیم که فیلم مربوط به تست بارگذاری و بالانس عرضی آن در زیر ارائه شده است .وزن هر blade  حدود 450 گرم و فول کربن می باشد که قادر است بیش از 120 کیلوگرم بار را تحمل کند.

[
]