جهت دیدن مراحل ساخت هواپیمای جدید آزیتا (New AZITA Airplane )(ساسویه )روی پست های 89 به بالا کلیک کنید. 
.          
.
طر احی و محاسبات اولین هواپیما ی کانارد خانه ساز (Homebuilt) کشور از سال 88 آغاز و به مدت دو سال به طول انجامید .محاسبات این طراحی طبق مراجع کلاسیک دانشگاهی شامل Roskam- Raymer- Torenbeek- Perkins- Nelson انجام شد که به عنوان مرجع در تمام دانشکاه های هوا فضای دنیا جهت طراحی هواپیما تدریس می شوند . استادان با تجربه و مهندسینی که تجربه ساخت هواپیما را دارند به خوبی می دانند که این مراجع فرمول ها و محاسبات کلی را برای انواع پرنده در اختیار طراحان قرار می دهند و یک  طراح پس ازاتمام  سیکل طراحی باید ریز محاسبات خود را به روش آمریکایی (تونل باد ) یا روش روسی (ساخت مدل پروازی ) بازبینی و بهینه نماید . آنچه تاکنون در مسیر طراحی و ساخت هواپیما ی  تجربیExperimental AZITAانجام شده است به شرح ذیل می باشد .
- ساخت و پرواز مدل 1/2 هواپیمای تفریحی AZITA
- ساخت و پرواز مدل 1/4 طراحی بهینه هواپیمای تفریحی AZITA
-تحقیق و بررسی از تکنولوژی ساخت پرنده های کانارد کامپوزیت روز دنیا 
- تحقیق و بررسی خواص مکانیکی مواد سازنده ی هواپیماهای کامپوزیت  قابل تهیه در ایران 
- ساخت و تست بال و دم هواپیمای شخصی AZITA و چک V-nدیاگرام
-ساخت بدنه هواپیمای تفریحی  AZITA 
-ساخت دمهای قائم هواپیمای تفریحی آزیتا
-ساخت پدال هواپیمای آزیتا
-و.....
برای دیدن اطلاعات هریک از موارد فوق در قسمت همه پستها(کادر سمت راست )روی آن ، کلیک کنید ...