هواپیمای کانارد از نوع هواپیماهای دم جلو (به معنی اردک )است که اولین طرح این نوع پرنده متعلق به برادران رایت می باشد .



تصاویر زیر نمونه هایی از طراحی و ساخت پرنده های خانه ساز کانارد می باشد که در آرشیو جهانی Jane s all the world s aircraft به نام طراحان ثبت شده است .



ویژگی این نوع پرنده ها اینست که سانحه ای از نوع Stall spin (سقوط همراه با چرخش )ندارند .طراحی این نوع پرنده مشکل است اما خلبانی آن بسیار راحت بوده و به فرامین سریع پاسخ می دهد در فیلم زیر نمونه ای از پرواز این نوع هواپیما را می بینید که از روی زمین کشاورزی ناهموار به آسانی بلند شده و پس از یک پرواز آرام و پایدار به سرعت بسیار کم و ایمن فرود می آید بدون اینکه نیاز به باند مسطح با استانداردهای خاص و پیچیده داشته باشد .

[http://www.aparat.com/v/TG107]