هواپیمای کانارد از نوع هواپیماهای دم جلو (به معنی اردک )است که اولین طرح این نوع پرنده متعلق به برادران رایت می باشد .تصاویر زیر نمونه هایی از طراحی و ساخت پرنده های خانه ساز کانارد می باشد که در آرشیو جهانی Jane s all the world s aircraft به نام طراحان ثبت شده است .ویژگی این نوع پرنده ها اینست که سانحه ای از نوع Stall spin (سقوط همراه با چرخش )ندارند .طراحی این نوع پرنده مشکل است اما خلبانی آن بسیار راحت بوده و به فرامین سریع پاسخ می دهد در فیلم زیر نمونه ای از پرواز این نوع هواپیما را می بینید که از روی زمین کشاورزی ناهموار به آسانی بلند شده و پس از یک پرواز آرام و پایدار به سرعت بسیار کم و ایمن فرود می آید بدون اینکه نیاز به باند مسطح با استانداردهای خاص و پیچیده داشته باشد .

[http://www.aparat.com/v/TG107]