با سلام خدمت تمام حامیان و علاقه مندان به ادامه فعالیت پروژه هواپیمای آزیتا .به پیوست نظر کارشناسی کمیته محترم سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به حضور ارسال میشود که خوشبختانه دلیل حادثه را  عدم آشنایی خلبان از رفتار پروازی هواپیماهای کانارد دانسته (چون نیروی بالا رونده دم افقی به کمک بال  می آید و پرنده زودتر از انتظار خلبان بالا میرود و ارتفا میگیرد) وحادثه را یک رویداد میداند و نه یک سانحه.لذا همچون قبل میتوان زیر نظر دقیق تر کمیته هوانوردی معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری مراحل بهینه سازی و ساخت وتستهای پروازی را ادامه داد . با تشکر فراوان . انارکی