آنچه در فیلم زیر می بینید تست دوم هواپیما ( پرواز در ارتفاع 20 متری ) می باشد که جهت چک پایداری طولی در راستای باند توسط طراح و سازنده هواپیما (علی انارکی ) انجام شده است .


[http://www.aparat.com/v/PmICz]